Процедура по публична продан на движими вещи

Публична продан на движима вещ 1. Къде се състои проданта? Проданта на движимата вещ се извършва чрез магазин или борса или се извършва по местонахождението на вещта. Взискателят или длъжникът посочва магазина или борсата, като представя на съдебения изпълнител писменото съгласие за приемане на вещта за продажба от магазина ...

виж повече

Процедура по публична продан на недвижими имоти

Процедура за публична продажба на недвижим имот – обща информация 1. Подаване на наддавателни предложения Публична продан продължава един месец. През този период всеки, който се  интересува от даден имот може да подаде наддавателно предложение. То трябва да съдържа лични данни на участника в търга /три имена и ...

виж повече

Условия за участие

Условия за участие в процедурата по публична продан Търгът се провежда от от съдебен изпълнител или помощник съдебен изпълнител. В публична продан може да участва всеки дееспособен български или чуждестранен гражданин, както и дружество. Участието може да бъде лично или чрез законен представител или пълномощник. ВНИМАНИЕ!!! Не може да участва ...

виж повече

препоръчани обекти